அனிதா இளம மனைவி சுஜாதா [Sujatha]

ISBN:

Published:

Paperback

160 pages


Description

அனிதா இளம மனைவி  by  சுஜாதா [Sujatha]

அனிதா இளம மனைவி by சுஜாதா [Sujatha]
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 160 pages | ISBN: | 4.11 Mb

‘அனிதா - இளம மனைவி’ குமுதம இதழில சுஜாதா எழுதிய இரணடாவது தொடரகதை. முதல கதையான நைலான கயிறு போலவே மிகுநத பாராடடுகளை பெறறு வாசகரகளால மிக விருமபிப படிககபபடட வசீகரக கதை. ஒரு பெரும பணககாரரின இளம வயது மனைவியைச சுறறி நடககும இனம புரியாத திகிலூடடும சமபவஙகளினMore‘அனிதா - இளம் மனைவி’ குமுதம் இதழில் சுஜாதா எழுதிய இரண்டாவது தொடர்கதை.

முதல் கதையான நைலான் கயிறு போலவே மிகுந்த பாராட்டுகளை பெற்று வாசகர்களால் மிக விரும்பிப் படிக்கப்பட்ட வசீகரக் கதை. ஒரு பெரும் பணக்காரரின் இளம் வயது மனைவியைச் சுற்றி நடக்கும் இனம் புரியாத திகிலூட்டும் சம்பவங்களின் தொடர்ச்சி, லாயர் கணேஷை களத்தில் இறக்குகிறது. வஸந்த் உருவாகாத, இணைந்திராத காலகட்டத்தில் ஒரு தனி ஹீரோவாக கணேஷைச் சந்திப்பது திரில்லான அனுபவம்தான். ‘இது எப்படி இருக்கு’ என்கிற பெயரில் இந்த இளம் மனைவி திரைப்படமாகவும் வடிவெடுத்தாள்.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "அனிதா இளம மனைவி":


theprettypartyshoppe.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us